Celem postępowania w sprawie sporządzenia spisu inwentarza jest urzędowe ustalenie składu oraz wartości spadku pozostawionego po zmarłym. W spisie inwentarza uwzględnia się aktywa (stan czynny) i pasywa (stan bierny) spadku. Wykonanie postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza należy wyłącznie do komornika sądowego.

Podmioty legitymowane do złożenia wniosku o sporządzenie spisu inwentarza:

– spadkobierca,

– uprawniony do zachowku,

– zapisobierca,

– wykonawca testamentu,

– wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy.

Stosowny wniosek składa się w sądzie spadku, tj. co do zasady sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza (wzór wniosku o sporządzenie spisu inwentarza).

Komornik sądowy po złożeniu przez legitymowany podmiot powyższego wniosku, powinien przystąpić niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza. Jednocześnie z podjęciem pierwszej czynności dotyczącej sporządzenia spisu inwentarza komornik zawiadamia o tym sąd spadku, który wydaje postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza.

W spisie inwentarza komornik zamieszcza przedmioty należące do spadku i przedmioty zapisów windykacyjnych, z zaznaczeniem wartości każdego z tych przedmiotów, oraz długi spadkowe, ze wskazaniem wysokości każdego z nich.

Wartość przedmiotów należących do spadku i przedmiotów zapisów windykacyjnych komornik ustala według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a wysokość długów spadkowych – według stanu z chwili otwarcia spadku.

Komornik z urzędu ustala i zamieszcza w spisie inwentarza przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych oraz długi spadkowe.

W spisie inwentarza komornik wykazuje też wartość stanu czynnego spadku z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych. Jeżeli ustalenie wartości (ruchomości, nieruchomości bądź prawa) wymaga wiadomości specjalnych, komornik powołuje biegłego do oszacowania.

Nadzór nad czynnościami komornika sprawuje sąd, który wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Po wykonaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza komornik przesyła akta sądowi spadku.

Ta witryna używa plików cookie (ciasteczka). Korzystając z naszej strony akceptujesz cookie. Korzystanie z naszego serwisu www bez zmiany ustawień dotyczących cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close