Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Paweł Kempinski działa na obszarze rewiru komorniczego, który obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Chorzowie (miasta: Chorzów, Świętochłowice). W celu maksymalnego usprawnienia oraz osiągnięcia wysokiego wskaźnika skuteczności prowadzonych postępowań w Kancelarii wykorzystuje się dostęp do następujących baz i systemów:

E-Sąd EPU

umożliwia prowadzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy

ID kancelarii w systemie EPU: 2550

KIR OGNIVO

umożliwia bezpłatne ustalenie rachunków bankowych dłużnika w ramach posiadanego przez komornika abonamentu  oraz dokonywania elektronicznych zajęć rachunków bankowych

ZUS PUE

umożliwia ustalenia miejsca pracy i źródeł dochodu dłużnika, płatnika składek, informacji o prowadzonej działalności gospodarczej i innych informacji

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

umożliwia szybkie wyszukanie czy dłużnik jest/był właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości (obejmuje również spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, jeżeli została założona księga wieczysta)

CEPIK 2.0

system umożliwia bezpłatne ustalenie posiadanych przez dłużnika pojazdów, z których może być prowadzona egzekucja

CEIDG

dostęp do informacji niejawnych niepublikowanych na oficjalnej stronie (adres zamieszkania, PESEL)

Baza Regon

dostęp do informacji niejawnych niepublikowanych na oficjalnej stronie (adres zamieszkania, PESEL)

EPUAP

umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów z administracyjnymi organami egzekucyjnymi oraz organami podatkowymi, w tym dokonywania w formie elektronicznej zajęć w urzędach skarbowych z tytułu zwrotu lub nadpłaty podatku oraz uzyskiwania z urzędów skarbowych informacji o dłużniku.

Nazwa skrzynki EPUAP: /KS_Pawel_Kempinski/ezbiegi

GEOPORTAL

dostęp dedykowany komornikowi w systemie GEOPORTAL dla miasta Chorzów i Święochłowice umożliwiaja odnalezienie nieruchomości dłużnika