Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie
Paweł Kempinski
Kancelaria Komornicza nr IV w Chorzowie
ul. Katowicka 19/2
41-500 Chorzów
tel. 32 494 49 79
fax. 32 494 42 89

ING Bank Śląski S.A. 24 1050 1386 1000 0092 4938 9868

Wnioski do pobrania

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Wzór wniosku o egzekucję świadczeń alimentacyjnych.

» Pobierz pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie alimentacyjnej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji oraz zaświadczenia o przekazanych kwotach.

» Pobierz pdf

Wniosek o podwyższenie obniżenie alimentów

» Pobierz pdf

Podtrzymanie wniosku egzekucyjnego po osiągnięciu pełnoletności

» Pobierz pdf

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wzór wniosku egzekucyjnego.

» Pobierz pdf

Wykaz majątku dłużnika

» Pobierz pdf

Deklaracja spłaty zadłużenia

» Pobierz pdf

Wniosek o przekazywanie kwot na rachunek bankowy

» Pobierz pdf

Wniosek o doręczenie i ustalenie adresu

Wzór wniosku o dokonanie doręczenia pisma/odpisu pozwu pozwanemu za pośrednictwem komornika sądowego.

» Pobierz pdf

Wniosek o wszczęcie egzekucji (eksmisja)

» Pobierz pdf

Wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego

» Pobierz pdf

Oświadczenie o kwotach otrzymanych od dłużnika

» Pobierz pdf

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

» Pobierz pdf

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

» Pobierz pdf

Oświadczenie o wyborze komornika

» Pobierz pdf

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza wzór

» Pobierz pdf
Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2020. Komornik Sądowy Paweł Kempinski. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.