Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie
Paweł Kempinski
Kancelaria Komornicza nr IV w Chorzowie
ul. Katowicka 19/2
41-500 Chorzów
tel. 32 494 49 79
fax. 32 494 42 89

ING Bank Śląski S.A. 24 1050 1386 1000 0092 4938 9868

Właściwość

Właściwość miejscowa:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Paweł Kempinski jest właściwy miejscowo do prowadzenia egzekucji na obszarze obejmującym miasta Chorzów oraz Świętochłowice.

Właściwość komornika przy egzekucji alimentów:

Wierzyciel, który zamierza skierować wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów lub renty mającej charakter alimentów może skorzystać z prawa przysługującego mu na podstawie art. 1081 § 1 k.p.c. (przemienna właściwość miejscowa komornika) i skierować wniosek egzekucyjny do komornika sądowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

Tym samym, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Paweł Kempinski będzie właściwy do przeprowadzenia egzekucji alimentów, jeżeli dłużnik lub wierzyciel mieszka na terenie miasta Chorzów lub Świętochłowice.

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2020. Komornik Sądowy Paweł Kempinski. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.