Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie
Paweł Kempinski
Kancelaria Komornicza w Chorzowie
ul. Tadeusza Kościuszki 6
41-500 Chorzów
tel. 32 494 49 79
fax. 32 494 42 89

ING Bank Śląski S.A. 24 1050 1386 1000 0092 4938 9868

Właściwość

Właściwość miejscowa:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Paweł Kempinski jest właściwy miejscowo do prowadzenia egzekucji na obszarze obejmującym miasta Chorzów oraz Świętochłowice.

Możliwość prowadzenia egzekucji na całym obszarze województwa śląskiego:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Paweł Kempinski nie posiada w zakresie prowadzonych przez siebie egzekucji zaległości przekraczającej sześć miesięcy, dzięki czemu na podstawie wyboru wierzyciela, może prowadzić egzekucję na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. W zakładce wnioski do pobrania znajdziecie Państwo gotowe oświadczenie (link do oświadczenia).

Właściwość komornika przy egzekucji alimentów:

Wierzyciel, który zamierza skierować wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów lub renty mającej charakter alimentów może skorzystać z prawa przysługującego mu na podstawie art. 1081 § 1 k.p.c. (przemienna właściwość miejscowa komornika) i skierować wniosek egzekucyjny do komornika sądowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

Tym samym, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Paweł Kempinski będzie właściwy do przeprowadzenia egzekucji alimentów, jeżeli dłużnik lub wierzyciel mieszka na terenie miasta Chorzów lub Świętochłowice.

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2019. Komornik Paweł Kempinski. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.