Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie
Paweł Kempinski
Kancelaria Komornicza nr IV w Chorzowie
ul. Tadeusza Kościuszki 6
41-500 Chorzów
tel. 32 494 49 79
fax. 32 494 42 89

ING Bank Śląski S.A. 24 1050 1386 1000 0092 4938 9868

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Przepisy dotyczące egzekucji świadczeń niepieniężnych znajdują się w części trzeciej tytule III, dziale I kodeksu postępowania cywilnego.

Właściwym organem egzekucyjnym do przeprowadzenia egzekucji świadczeń niepieniężnych jest komornik oraz sąd.

Komornik jest właściwy do prowadzenia:

  •  egzekucji obowiązku wydania rzeczy ruchomej (art. 1041 – art. 1045 k.p.c.)
  •  egzekucji obowiązku wydania nieruchomości, statku oraz opróżnienia pomieszczenia lub lokalu (art. 1046 k.p.c.)

Do właściwości sądu należy:

  • egzekucja złożenia oznaczonego oświadczenia woli (art. 1047 k.p.c.),
  •  egzekucja obowiązku wykonania czynności zastępowalnej (art. 1049 k.p.c.),
  •  egzekucja obowiązku wykonania czynności niezastępowalnej (art. 1050 k.p.c.),
  •  egzekucja obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela (art. 1051 k.p.c.).
Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2020. Komornik Sądowy Paweł Kempinski. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.