Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie
Paweł Kempinski
Kancelaria Komornicza nr IV w Chorzowie
ul. Tadeusza Kościuszki 6
41-500 Chorzów
tel. 32 494 49 79
fax. 32 494 42 89

ING Bank Śląski S.A. 24 1050 1386 1000 0092 4938 9868

! UWAGA !

W związku z ogłoszonym stanem epidemii uprasza się interesantów o zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk płynem dostępnym w Kancelarii.

Komornik Sądowy przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 12:00 do 18:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). 

Komornik Sądowy Paweł Kempinski działa na obszarze rewiru komorniczego, który obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Chorzowie (miasta: Chorzów, Świętochłowice).

W celu maksymalnego usprawnienia oraz osiągnięcia wysokiego wskaźnika skuteczności prowadzonych postępowań w Kancelarii wykorzystuje się dostęp do następujących baz i systemów:

  • e-Sąd EPU – umożliwia prowadzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy;

ID kancelarii w systemie EPU: 2550

  • KIR OGNIVO – umożliwia ustalenie rachunków bankowych dłużnika oraz dokonywania elektronicznych zajęć rachunków bankowych;
  • ZUS PUE – umożliwia ustalenia miejsca pracy i źródeł dochodu dłużnika, płatnika składek, informacji o prowadzonej działalności gospodarczej i innych informacji;
  • CBDKW – umożliwia szybkie wyszukanie czy dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości (obejmuje również spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, jeżeli została założona księga wieczysta);
  • CEPIK 2.0 – system umożliwia bezpłatne ustalenie posiadanych przez dłużnika pojazdów, z których może być prowadzona egzekucja;
  • CPD MSWiA – elektroniczna komunikacja z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znacznie skraca czas oczekiwania na informację o dłużniku ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;
  • CEIDG – dostęp do informacji niejawnych niepublikowanych na oficjalnej stronie (adres zamieszkania, PESEL);
  • REGON – dostęp do informacji niejawnych niepublikowanych na oficjalnej stronie (adres zamieszkania, PESEL);
  • ePUAP – umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów z administracyjnymi organami egzekucyjnymi oraz organami podatkowymi, w tym dokonywania w formie elektronicznej zajęć w urzędach skarbowych z tytułu zwrotu lub nadpłaty podatku oraz uzyskiwania z urzędów skarbowych informacji o dłużniku.
Nazwa skrzynki EPUAP: /KS_Pawel_Kempinski/ezbiegi
  • Monitor Postępowania Egzekucyjnego – system informatyczny, który umożliwia stronom postępowania egzekucyjnego zapoznanie się z udostępnionymi przez komornika sądowego informacjami o sprawie poprzez serwis internetowy dostępny pod adresem https://mpe.currenda.pl/.

komornik Chorzów, Świętochłowice, Śląsk

Executio iuris non habet iniuram

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2020. Komornik Sądowy Paweł Kempinski. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.