Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie
Paweł Kempinski
Kancelaria Komornicza nr IV w Chorzowie
ul. Tadeusza Kościuszki 6
41-500 Chorzów
tel. 32 494 49 79
fax. 32 494 42 89

ING Bank Śląski S.A. 24 1050 1386 1000 0092 4938 9868

! UWAGA !

 W związku z zagrożeniem epidemiologicznym

od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 28 marca 2020 r. (z możliwością wydłużenia okresu) w kancelarii nie będą przyjmowani interesanci.

Wszelką korespondencję kierowaną do tutejszej kancelarii prosimy przesyłać za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ SA

Wpłat można dokonywać tylko i wyłącznie na rachunek bankowy kancelarii:
24 1050 1386 1000 0092 4938 9868 ING Bank Śląski SA
(Przy wpłacie należy podać sygnaturę akt)

Kontakt wyłącznie telefoniczny lub mailowy.

Komornik Sądowy Paweł Kempinski działa na obszarze rewiru komorniczego, który obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Chorzowie (miasta: Chorzów, Świętochłowice), jak również posiada uprawnienia do prowadzenia egzekucji na całym obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

W celu maksymalnego usprawnienia oraz osiągnięcia wysokiego wskaźnika skuteczności prowadzonych postępowań w Kancelarii wykorzystuje się dostęp do następujących baz i systemów:

  • e-Sąd EPU – umożliwia prowadzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy;

ID kancelarii w systemie EPU: 2550

  • KIR OGNIVO – umożliwia ustalenie rachunków bankowych dłużnika oraz dokonywania elektronicznych zajęć rachunków bankowych;
  • ZUS PUE – umożliwia ustalenia miejsca pracy i źródeł dochodu dłużnika, płatnika składek, informacji o prowadzonej działalności gospodarczej i innych informacji;
  • CBDKW – umożliwia szybkie wyszukanie czy dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości (obejmuje również spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, jeżeli została założona księga wieczysta);
  • CEPIK 2.0 – system umożliwia bezpłatne ustalenie posiadanych przez dłużnika pojazdów, z których może być prowadzona egzekucja;
  • CPD MSWiA – elektroniczna komunikacja z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znacznie skraca czas oczekiwania na informację o dłużniku ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;
  • CEIDG – dostęp do informacji niejawnych niepublikowanych na oficjalnej stronie (adres zamieszkania, PESEL);
  • REGON – dostęp do informacji niejawnych niepublikowanych na oficjalnej stronie (adres zamieszkania, PESEL);
  • ePUAP – umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów z administracyjnymi organami egzekucyjnymi oraz organami podatkowymi, w tym dokonywania w formie elektronicznej zajęć w urzędach skarbowych z tytułu zwrotu lub nadpłaty podatku oraz uzyskiwania z urzędów skarbowych informacji o dłużniku.
Nazwa skrzynki EPUAP: /KS_Pawel_Kempinski/ezbiegi
  • Monitor Postępowania Egzekucyjnego – system informatyczny, który umożliwia stronom postępowania egzekucyjnego zapoznanie się z udostępnionymi przez komornika sądowego informacjami o sprawie poprzez serwis internetowy dostępny pod adresem https://mpe.currenda.pl/.

komornik Chorzów, Świętochłowice, Śląsk

Executio iuris non habet iniuram

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2020. Komornik Sądowy Paweł Kempinski. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.