Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie
Paweł Kempinski
Kancelaria Komornicza w Chorzowie
ul. Tadeusza Kościuszki 6
41-500 Chorzów
tel. 32 494 49 79
fax. 32 494 42 89

UWAGA! W dniu 20 marca 2018 r. Kancelaria będzie czynna do godziny 15.00. Za utrudnienia przepraszamy!

Witamy na stronie Kancelarii Komorniczej!

Komornik Sądowy Paweł Kempinski działa na obszarze rewiru komorniczego, który obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Chorzowie (miasta: Chorzów, Świętochłowice), jak również posiada uprawnienia do prowadzenia egzekucji na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu maksymalnego usprawnienia prowadzonych postępowań w Kancelarii wykorzystuje się dostęp do następujących baz i systemów:

  • e-Sąd EPU – umożliwia prowadzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy;

ID kancelarii w systemie EPU: 2550

  • OGNIVO – umożliwia ustalenie rachunków bankowych dłużnika oraz dokonywania elektronicznych zajęć rachunków bankowych;
  • ZUS PUE – umożliwia ustalenia miejsca pracy i źródeł dochodu dłużnika, płatnika składek, informacji o prowadzonej działalności gospodarczej i innych informacji;
  • CBDKW – umożliwia szybkie wyszukanie czy dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości (obejmuje również spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, jeżeli została założona księga wieczysta);
  • CEPIK – system umożliwia bezpłatne ustalenie posiadanych przez dłużnika pojazdów, z których może być prowadzona egzekucja;
  • CPD MSWiA – elektroniczna komunikacja z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znacznie skraca czas oczekiwania na informację o dłużniku ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;
  • CEIDG – dostęp do informacji niejawnych niepublikowanych na oficjalnej stronie (adres zamieszkania, PESEL);
  • REGON – dostęp do informacji niejawnych niepublikowanych na oficjalnej stronie (adres zamieszkania, PESEL);
  • ePUAP – umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów z administracyjnymi organami egzekucyjnymi oraz organami podatkowymi, w tym dokonywania w formie elektronicznej zajęć w urzędach skarbowych z tytułu zwrotu lub nadpłaty podatku oraz uzyskiwania z urzędów skarbowych informacji o dłużniku.
Nazwa skrzynki EPUAP: /KS_Pawel_Kempinski/ezbiegi
komornik Chorzów, Świętochłowice, Śląsk

Executio iuris non habet iniuram

2018. Komornik Paweł Kempinski. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.