OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Paweł Kempinski Kancelaria Komornicza nr IV w Chorzowie na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.11.2021 r. o godz. 10:00 pod adresem:

Chorzów ul. Chropaczowska 11

odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

1. VOLKSWAGEN TRANSPORTER 131 KM
VIN: WV2ZZZ7HZ9X016425, Rok produkcji 2009
Tablica pojazdu SW36401, Data pierwszej rejestracji 2009-08-27
Kwota oszacowania z VAT: 24.477,00 zł
Suma wywołania:                  18.357,75 zł

Wyciąg z opinii biegłego – VW Transporter

2. VOLKSWAGEN MULTIVAN 131 KM
VIN: WV2ZZZ7HZ6H053135, Rok produkcji 2006
Tablica pojazdu SW33008, Data pierwszej rejestracji 2006-03-23
Kwota oszacowania z VAT: 16.605,00 zł
Suma wywołania:                  12.453,75 zł

Wyciąg z opinii biegłego

LICYTACJA MOŻE SIĘ NIE ODBYĆ BEZ PODANIA PRZYCZYNY

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w miejscu i czasie podanym wyżej.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA 24 1050 1386 1000 0092 4938 9868 (w tyle wpłaty: rękojmia Gkm 194/19).
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.
Kto nabywa rzecz w drodze niniejszej licytacji, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik Sądowy

Paweł Kempinski

Ta witryna używa plików cookie (ciasteczka). Korzystając z naszej strony akceptujesz cookie. Korzystanie z naszego serwisu www bez zmiany ustawień dotyczących cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close